Wie ist die daer so hoogh geseten

Van tijd noch eeuwigheit gemeeten

Woont int ontoeganklijck licht.....’

Uit: J.v.d. Vondel : ‘Lucifer’ 3e bedrijf ‘Rei der engelen’

 

 

In mijn werk probeer ik de spanning tot uitdrukking te brengen die bestaat tussen licht en donker, goed en kwaad.

Het is een gevecht in uitersten om de balans te vinden, om niet verscheurd te worden.

De engelen verbeelden de dans om dit evenwicht; 

zij neigen naar het absolute licht maar kunnen het donker in zichzelf niet loslaten.

Nederigheid en overgave zijn de enig mogelijke beweging.

Toch wordt het absolute licht nooit bereikt.

Dit is misschien ook onze weg: blijven streven, verlangen, hopen, zelfs wéten

en toch aan deze aarde gebonden zijn.

 

Nathalie